Organizacje.Eu

Organizacje pożytku publicznego w Polsce

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY-AXEL

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY-AXEL

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY-AXEL

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres: SZOSA CHEŁMIŃSKA 177-181
87-100 TORUŃ woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
NIP: 9561667338
REGON: 87044457100000
Wpis do KRS: 2001-11-12
Więcej informacji: MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY-AXEL

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !