Organizacje.Eu

Organizacje pożytku publicznego w Polsce

STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ"

STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: WITOSA 8
19-420 KOWALE OLECKIE woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
NIP: 8471449979
REGON: 51134865000000
Wpis do KRS: 2001-08-01
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !