Organizacje.Eu

Organizacje pożytku publicznego w Polsce

OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY TELEFONICZNEJ

STOWARZYSZENIE
OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY TELEFONICZNEJ

OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY TELEFONICZNEJ

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. GRUNWALDZKA 7A
10-123 OLSZTYN woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
NIP: 7392912170
REGON: 51031638100000
Wpis do KRS: 2001-10-09
Więcej informacji: OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY TELEFONICZNEJ

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !