Organizacje.Eu

Organizacje pożytku publicznego w Polsce

FUNDACJA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

FUNDACJA
FUNDACJA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

FUNDACJA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Typ: FUNDACJA
Adres: KAZIMIERZOWSKA 72/74
02-518 WARSZAWA woj. MAZOWIECKIE
NIP: 5211121849
REGON: 00124390500000
Wpis do KRS: 2002-06-24
Więcej informacji: FUNDACJA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !